Adwokat Magdalena Kordas

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywała podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w postępowaniach w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych.

Prowadzi także postępowania dotyczące odszkodowań oraz zadośćuczynień w przypadku szkód wyrządzonych na mieniu i osobach.