Pomoc prawna w uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca – Kancelaria Adwokat Magdaleny Kordas w Krakowie

Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z szeregiem obowiązków i wyzwań natury prawnej. Nawigacja po skomplikowanych przepisach imigracyjnych może być czasochłonna i frustrująca. Z pomocą Kancelarii Adwokat Magdaleny Kordas w Krakowie ten proces przebiegnie bez problemów.

Czym jest zezwolenie na pracę cudzoziemca?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, masz w Polsce firmę i chcesz zatrudnić cudzoziemca, powinieneś wnioskować o wydanie dla niego zezwolenia na pracę typu A lub B, jeżeli ten cudzoziemiec spełnia dwa warunki:

  • cudzoziemiec jest obywatelem państwa nie należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa innego niż Szwajcaria, oraz
  • nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę