Polityka prywatności

1.1. Administratorem strony www.kancelariakordas.com jest Magdalena Kordas, ul. Bandurskiego 12a/2, 31-515 Kraków. W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do Magdaleny Kordas za pośrednictwem poczty elektronicznej: mkordas@kancelariakordas.com lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

1.2. Korzystając z tego serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez wymienione niżej podmioty, w opisany niżej sposób oraz w określonych niżej celach.

1.3. Aktualna wersja polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem https://kancelariakordas.com/polityka-prywatnosci.
Poszczególne zapisy polityki prywatności mogą zmienić się bez powiadamiania o tym użytkowników.

1.4. Administrator tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji na niej opublikowanych, za działanie innych osób / podmiotów, a także za strony www, do których prowadzą linki opublikowane na tej stronie internetowej.

2.1. Informacje gromadzone automatycznie oraz dane podawane dobrowolnie na tej stronie internetowej, nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Wyjątkami są sytuacje:

 • opisane w polityce prywatności (czyli dotyczące wykorzystania danych pobieranych automatycznie przez pliki cookies),
 • wynikające z przepisów prawa (czyli w sytuacji, gdy np. uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).

3.1. Dane osobowe są gromadzone, gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkowników (np. w czasie zapisu na newsletter, w formularzu kontaktowym, w ankiecie, w komentarzu, w mailu, podczas rozmowy). Są to m.in. informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • e-mail.

4.1. Ten serwis korzysta z plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, komputer). Pliki cookies sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia serwisu. Pliki cookies stałe są przechowywane do czasu sprecyzowanego wewnątrz danego pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku cookie przez użytkownika.

4.2. W tym serwisie w sposób automatyczny są pozyskiwane m.in. następujące informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:

 • informacje o ścieżce nawigacji i czasie pozostawania w serwisie,
 • informacje o stronie www, z której użytkownik wszedł na serwis,
 • adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • dane demograficzne, dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań użytkownika.

4.3. Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google używającego plików cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez użytkownika z serwisu, do prezentowania danych właścicielowi i administratorowi serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

4.4. Ten serwis korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi, komunikatorami, narzędziami służącymi do zarządzania newsletterami, komentowania i analizy.

4.5. Korzystając z tego serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wyżej wymienione podmioty, w wyżej opisany sposób oraz w określonych wyżej celach.

4.6. Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.

4.7. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences, a z plików cookies innych firm na stronie: www.networkadvertising.org/choices. Może również zrezygnować z pobierania danych przez Google Analytics dzięki wykorzystaniu narzędzia dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.1. Dane gromadzone w tym serwisie są wykorzystywane m.in. do:

 • dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu,
 • tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
 • stworzenia ogólnego profilu użytkownika (np. lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w serwisie), co umożliwia m.in. działania remarketingowe oraz prezentowanie w serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu.

6.1. Zapis na ten newsletter i potwierdzenie subskrypcji oznaczają zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną od firmy Magdalena Kordas Kancelaria Adwokacka z siedzibą przy ul. Bandurskiego 12a/2, 31-515 Kraków.

6.2. Informacje zawarte w newsletterach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej lub pogłębioną analizą w zakresie wyżej przedstawionych zagadnień, prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

6.3. Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w newsletterach.

7.1. Jako administrator Twoich danych osobowych, informuję Cię, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przesyłania newslettera i odpowiedzi na kierowane do mnie maile za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • Twoje dane będą przetwarzana także w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią,
 • w związku z wykorzystaniem systemu do e-mail marketingu oraz systemu do przechowywania plików i backupów w chmurze, dane są przekazywane do państw trzecich z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (m.in. certyfikaty SSL, logowanie przez konto zabezpieczone hasłem oraz komputer zabezpieczony programem antywirusowym i hasłem); szczegółowe informacje są dostępne pod adresami: https://mailchimp.com/legal/privacy/ oraz https://www.dropbox.com/terms#privacy.

7.2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119) – dalej zwanym RODO – i zgodnie z jego treścią.

7.3. Informuję Cię także, że:

 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych,
 • dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy lub w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią,
 • administrator strony internetowej nie wyznaczył inspektora ochrony danych,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią,
 • przetwarzanie Twoich danych nie następuje w sposób zautomatyzowany,
 • czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane,
 • masz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.