Odszkodowanie za śmierć członka rodziny

Rodzinie osoby, która poniosła śmierć np. w wypadku samochodowym, czy w wypadku przy pracy przysługują różnego rodzaju roszczenia. Są to miedzy innymi: odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, odszkodowanie za poniesione koszty pogrzebu zmarłej osoby, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, do którego doszło na skutek śmierci bliskiej osoby, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy w końcu renty.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć bliskich – Kancelaria Adwokacka Kraków

W celu uzyskania rekompensaty za śmierć osoby bliskiej, w pierwszej kolejności należy zgłosić się do ubezpieczyciela w terminie trzech lat od dowiedzenia się o jej śmierci. Jeżeli śmierć posiada znamiona przestępstwa, termin ten może być jednak dużo dłuższy (nawet o 20 lat). W przypadku śmierci spowodowanej błędem medycznym, rodzi ona również określone, bardzo wymierne okoliczności dla lekarza/członków personelu medycznego. W ustaleniu zakresu odpowiedzialności lekarza, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, pomóc może również przychylna opinia Rzecznika Praw Pacjenta. Fundacja Jako adwokat świadczę pomoc w dochodzeniu tego typu roszczeń i posiadam duże doświadczenie w tym zakresie. Jeśli taka sytuacja przytrafiła się Twojemu bliskiemu, skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.