Sprawy o naruszenie dóbr osobistych – adwokat Kraków

Potrzebujesz wsparcia adwokata w sprawie związanej z naruszeniem dóbr osobistych?

Aby móc mówić o naruszeniu dóbr osobistych należy spojrzeć przede wszystkim do artykuły 23. Kodeksu cywilnego. Artykuł ten zawiera jedynie przykładowe wyliczenia tego rodzaju dóbr objętych specjalną ochroną. Należą do nich zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Wszystkie wymienione znajdują się pod ochroną prawa cywilnego bez względu na to, co o ich ochronie mówią inne przepisy obowiązującego prawa.