Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych reguluje działalność spółek osobowych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitałowych, komandytowych, akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Obowiązujące regulacje prawne są zawarte w Kodeksie spółek handlowych, ale prowadzenie działalności przez spółki wymaga regularnego śledzenia również wielu innych źródeł prawa.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas wspiera spółki, zapewniając im profesjonalną oraz kompleksową obsługę prawną. W ramach usług świadczonych na rzecz spółek znajduje się zarówno dokonywanie analiz prawnych (np. w zakresie planowanych inwestycji lub restrukturyzacji), opracowywanie dokumentów (pism, umów, formularzy, procedur, raportów itp.), jak również prowadzenie bieżących spraw.