Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze reguluje prowadzenie działalności gospodarczej m.in. przez firmy, fundacje oraz spółdzielnie. Jest to niezwykle skomplikowania i szybko zmieniająca się dziedzina prawa, która wymaga regularnego monitorowania wielu źródeł prawnych. A każde działanie i każda decyzja biznesowa muszą być poprzedzone wnikliwą analizą stanu prawnego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas z sukcesami prowadzi sprawy regulowane przez szeroko rozumiane prawo gospodarcze. Nasi eksperci wspierają podmioty gospodarcze w czasie zakładania biznesu (np. rejestracje, umowy, statuty), zmieniania formy prawnej (np. wybór optymalnego rozwiązania) oraz prowadzenia działalności (np. projekty uchwał, procedury, umowy). Reprezentujemy także firmy m.in. przed sądami oraz w postępowaniach przetargowych, a także skutecznie windykujemy należności.