Windykacja należności

Windykacja należności ma na celu przede wszystkim odzyskanie zaległej zapłaty od dłużnika. Ale efektem działania skutecznej kancelarii prawnej jest również uzyskanie należnych odsetek oraz pokrycie przez dłużnika kosztów związanych z egzekucją długu, które zostały poniesione przez wierzyciela.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas oferuje szeroki zakres usług związanych z windykacją należności. W imieniu naszych klientów podejmujemy przede wszystkim działania mające na celu pozasądowe odzyskanie należności na drodze polubownej. A w wyjątkowych sytuacjach, czyli w razie niepowodzenia podczas dochodzenia pozasądowego, reprezentujemy naszych klientów na drodze postępowania sądowego oraz komorniczego, a także kontrolujemy czynności podejmowane przez komornika.