Windykacja należności

Windykacja należności ma na celu przede wszystkim odzyskanie zaległej zapłaty od dłużnika. Jednakże efektem działania skutecznej kancelarii prawnej jest również uzyskanie należnych odsetek oraz pokrycie przez dłużnika kosztów związanych z egzekucją długu, które zostały poniesione przez wierzyciela. Efektywna windykacja należności bywa skomplikowana i trudna, dlatego czasem warto rozważyć powierzenie tego typu sprawy prawnikowi. Nasza kancelaria, która świadczy wszelkie usługi związane z windykacją, znajduje się w Krakowie.

Działania z zakresu windykacji należności podejmowane są w momencie, gdy jedna ze stron nie chce lub nie może podjąć współpracy z drugą. Często dzieje się tak, gdy zdecydowaliśmy się pożyczyć komuś pieniądze i nie jesteśmy w stanie ich odzyskać – wówczas wszelkie próby kontaktu kończą się niepowodzeniem. Podobnie wygląda to w przypadku, gdy jedną ze stron sporu jest firma ubezpieczeniowa. Aby szybko odzyskać pieniądze bądź inne dobra, zalecana jest skuteczna windykacja należności. Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas służy pomocą w zakresie szybkiego rozwiązania sprawy z korzyścią dla klienta.