Wezwanie do zapłaty – wsparcie adwokata

Sądowe wezwanie do zapłaty – adwokat Magdalena Kordas

Wezwanie do zapłaty to zazwyczaj ostatnie pismo ostrzegające przed możliwością skierowania sprawy o zapłatę do sądu. Zapłata długu może ustrzec Cię przed rozpoczęciem windykacji. Windykacja taka może polegać na uzyskaniu wyroku sądu lub nakazu zapłaty a następnie na złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego.