Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to przepisy regulujące stosunki między organami administracji publicznej a osobami prawnymi i fizycznymi, a także z podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej. Prawo to jest zapisane m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego, a oddziałuje na dwa sposoby. Po pierwsze, na określone podmioty są nakładane przez administrację konkretne prawa oraz obowiązki. Po drugie, organy administracyjne wydają decyzje i ustanawiają normy, do których wskazane podmioty muszą się zastosować.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas specjalizuje się w prowadzeniu spraw administracyjnych. Stawiamy sobie za cel udzielanie naszym klientom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy prawnej. Wspieramy ich, m.in. przygotowując dokumenty, odwołując się w ich imieniu od decyzji oraz uzyskując zezwolenia, licencje lub koncesje.