Prawo cywilne

Prawo cywilne jest obecne w życiu każdego człowieka, ponieważ reguluje stosunki osobowe i majątkowe między podmiotami prywatnymi – osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. Te regulacje mają za zadanie chronić zarówno dobra majątkowe i niemajątkowe, jak również dobra osobiste każdego obywatela. Prawo cywilne w Polsce opiera się na zapisach zawartych m.in. w Kodeksie cywilnym.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym i świadczy usługi z wielu różnych jego dziedzin. Bogate doświadczenie i wysoki poziom profesjonalizmu pozwala nam skutecznie prowadzić sprawy dotyczące m.in. odszkodowań, zadośćuczynień, praw majątkowych, praw własności, praw konsumenckich, spadków oraz egzekucji wierzytelności.